Medium Jeannette Stuart  -
Recensie van het boek "Helderzien in 16 stappen"
van de auteur Jeannette Stuart
ISBN: 978-90-484-2554-9
 
Jeannette is productief in het presenteren van haar gedachtegoed, welke ze als medium rechtstreeks doorgegeven krijgt, en ieder "gegeven" word je "gegeven". Na het boek "Helderzien via 121 getallen" neemt Jeannette ons nu mee op haar spirituele pad via 16 stappen.
 
Op de cover staat vermeld dat het een eenvoudig effectief stappenplan is maar dat is voor de ingewijden bestemd. Als praktiserend numeroloog zou ik mij een ingewijde kunnen noemen, maar zelfs dan heb ik nog moeite gehad om dit boek te doorgronden. Voor de mensen die voor het eerst met numerologie in aanraking komen vergt dit boek toch wel enige voorkennis. Ook is de begeleiding van een deskundige gewenst om de 16 stappen te maken. Mensen die niet trainen voor een wandel-vierdaagse zullen dat tijdens de tocht zeker merken. Het boek is uitermate geschikt om als werkboek te dienen tijdens een consult/workshop/cursus Numerologie.
 
Jeannette heeft een hoge afstemming en is zich niet altijd bewust dat de lezer deze afstemming (nog) niet heeft. De mens is van nature altijd op zoek naar zingeving. Waarom ben ik hier en hoe kan ik mijn talenten optimaal benutten. Op deze vragen geeft dit boek antwoord, het helpt je herinneren wat je ooit beloofd hebt om hier op aarde uit te voeren. Ook het moment om een transformatie te ondergaan is, via het persoonlijk jaargetal, te berekenen. Door de boel is op zijn kop te zetten wordt meer minder en minder meer. Dit kan een opluchting geven wat konkreet via de ademhaling te merken is.
 
Om de medemens beter te begrijpen is dit boek ook prachtig, een partner kan wel eens in een levensperiode komen om tot rust te komen, die betreffende periode is via dit boek te berekenen. Vanuit respect is dan belangrijk om de broedende kip niet te storen binnen dit bezinningsproces.
 
Ik wil Jeannette een compliment maken dat ze nu ook weer de medemens een routebeschrijving geeft. Het is wel de verantwoordelijkheid van een ieder om zelf de routekaart uit te vouwen en dan van start te gaan. Jeannette zou daarin een goede gids kunnen zijn en daarom adviseer ik haar dan ook om de lezers uit te nodigen om samen met haar de tocht te starten. Dat kan praktisch door workshops/lezingen/consulten te geven met dit boek als uitgangspunt. Ik adviseer de lezers om daarvoor kontakt op te nemen met Jeannette, want zij is de "kok" die het Goddelijke recept heeft mogen ontvangen.
 
Numeroloog, Gerrit Jansen te Doetinchem.

Recensie van het boek "Helderzien in 16 stappen"
van de auteur Jeannette Stuart
ISBN: 978-90-484-2554-9
 
Met “Helderzien in 16 stappen” zet Jeannette Stuart zelf een tweede stap als auteur van compacte boekjes over toegepaste numerologie. Zelf noemt ze het resultaat “toegankelijk”, “praktisch” en “gemakkelijk”. Is dat ook zo?
 
De vorm heb ik inderdaad als praktisch en gemakkelijk ervaren. Via een eenvoudige opzet word je van voor naar achter door het boek geleid. De inhoud stimuleert je eigen reflectie en betekenisgeving. Het geeft ruimte en maakt je geest flexibel. Voor degenen die kennis hebben van numerologie (en ik hoor daar niet bij), zal het ook van waarde zijn dat Jeannette met haar eigen concept iets toevoegt aan het bestaande. Het verrijkt kortom je eigen praktische inzicht en vaardigheden.
 
De toegankelijkheid van de tekst hangt denk ik samen met je eigen afstand tot het onderwerp. De getalbeschrijvingen zijn helder en kan ik goed volgen. Maar de uitleg bij de stappen kan ik soms minder goed plaatsen, zoals de zinsnede “generatie ontwikkelingsmogelijkheden”. Dan ervaar ik nog geen toegang en heb behoefte aan een andere formulering of nadere uitleg.
 
In de gebruiksaanwijzing adviseert Jeannette om het “niet te zien als een spelletje”. Toch heb ik het doorlopen van de stappen als speels ervaren. Het omzetten van je naam naar getallen, het opzoeken van de tekst bij het getal: dat zijn voor mij speelse en actieve elementen. Ik vind dat juist prettig. Het advies “pas geen dogma’s toe” is wat mij betreft ook toepasbaar op het gebruik van dit boek. Kies zelf of je het houdt bij speelse nieuwsgierigheid, of dat je de diepere lagen in jezelf ermee wilt ontdekken. In beide gevallen heb je een originele bijdrage in handen.
 
Luc de Boer