Medium Jeannette Stuart  -
Recensie van het boek "Helderzien via 22 inzichten"
van auteur Jeannette Stuart
ISBN: 9789048443918  

Van harte proficiat geachte lezer, door het lezen van dit boek gaat uw proces van zelfkennis een nieuwe fase in. De 22 is binnen de numerologie een meestergetal en is, naast het aantal onderwerpen waarvan u kunt gaan genieten, ook het zielsgetal van Jeannette Stuart, de auteur van dit boek. U gaat vanuit uw binnenwereld het doel van "het Zijn" beter begrijpen. Jeannette heeft als trance medium een rechtstreeks contact met de bron en kan u zonder omwegen direct in uw hart raken.

Dit boek geeft troost omdat u gaat ervaren dat we nooit alleen zijn. Het licht zal liefdevol u steeds willen bemoedigen wanneer u bereid bent om uw levenslot te omarmen en u daar niet vanaf laat leiden door de buitenwereld. Zoals u in dit boek zult gaan ervaren worden we Thuis gebracht door onze dierbaren en worden we feestelijk welkom geheten. De Vader ziet Zijn kinderen al van verre komen, u wordt verwacht.

Nu is het zo, wat Jeannette heel mooi aangeeft, er wordt teruggekeken op ons leven. De vragen die o.a. te maken hebben met het "waarom" krijgen het juiste antwoord. Ook wordt u erop gewezen waar u de kansen niet optimaal heeft benut. Dus geachte lezer, u bent nu nog op de aarde en u kunt dus nu rangeren naar een ander spoor, u komt wellicht langs de juiste stations.

Wanneer we op reis gaan kan de reisgids ons begeleiden, de gids kent het programma. Jeannette is nu uw reisleidster die u aangeeft waar uw energiebron zit, de verbinding met deze bron geeft u onuitputtelijke energie en versterkt uw herinnering van alles wat u al wist.

Jeannette is de tolk die namens de Goddelijke wereld u de juiste tekst aangeeft, haar vertaling is kristal-helder. U kunt de energie voelen binnenstromen wanneer u, vanuit rust en stilte, het boek op een  van uw chakra's legt. Uw adem is u dankbaar.

Veel leesgenot en inspiratie toegewenst.  

Numeroloog, Gerrit Jansen te Doetinchem.