Medium Jeannette Stuart  -
De innerlijke kracht van Jeannette Stuart

Om de boeken die geschreven zijn door Jeannette Stuart goed te doorgronden is het belangrijk om te weten vanuit welke kern de informatie wordt doorgegeven.

Wie is de werkelijke Jeannette? In dit voorwoord wil ik daar een tipje van de sluier oplichten. De kern van Jeannette komt uit de Hoge Hemelen. God heeft een van zijn sterren naar de aarde gezonden om de mensheid inzicht te geven in wat de werkelijke bedoeling van het leven is.

Nu is het voor een hoog afgestemde Geest niet eenvoudig om, als fijnbesnaarde energie, je te handhaven in een grof stoffelijke wereld. Maar het is Jeannette gelukt om heel dicht bij haar hogere zelf te blijven en de pure waarheid te verwoorden in haar boeken en consulten. Haar contacten met de bron zijn haarzuiver en daarom kan het u vertrouwen geven. Angst en twijfel is wantrouwen naar God.

De Goddelijke glans van haar teksten komen het beste tot uiting wanneer u ze als lezer hardop en vooral vanuit uw hart uitspreekt. De vrijgekomen energie zal helend voor u en uw omgeving zijn.

De tegenkrachten hebben zich sinds de geboorte van Jeannette samengebundeld om haar het leven niet zo aangenaam te maken. Dit heeft God toegestaan om Jeannette Geestelijk wakker te houden. Zou het voor haar te simpel worden gemaakt, dan zou ze indutten en zou de tegenkracht haar overwinning vieren. Nu zal iedereen, die zich met het duister verbindt, tegen haar Goddelijke lamp lopen.

Wees u bewust van de reactie van uw onderbewustzijn wanneer u haar boeken gaat lezen. Er zal een transformatie plaatsvinden als u de Hemel de gelegenheid geeft om te transformeren.

Ik wens u een Geestelijke verrijking toe met het lezen van haar boeken. Wees u wel bewust dat het ontvangen van inzicht zonder actieve handeling geen verandering brengt.

Numeroloog, Gerrit Jansen, te Doetinchem.