Medium Jeannette Stuart  -
Iedereen komt met een taak naar deze aarde

In de bibliotheek van de Geestelijke wereld liggen alle energieën, contracten en bestemmingsaantekeningen van mensen opgeslagen. Door haar afstemming in samenwerking met de Geesteswereld is het mogelijk om via haar gaven inzichten te ontvangen over vraagstukken die betrekking hebben op uw levensweg... zeer specifiek!

Ieder mens is met een taak naar de aarde gekomen maar is soms tijdelijk het doel van bestemming vergeten door persoonlijke omstandigheden. Doordat ieder over een vrije wil beschikt kan het leven vaak worden ingevuld hoe iemand denkt dat te moeten doen, door keuzes te maken of te laten.

Diep van binnen heeft ieder mens een ziel. Wanneer dat in overeenstemming is met de bedoelde levensloop kent men een bezieling in hetgeen wordt uitgevoerd. Het gevoel van geluk, delend naar de buitenwereld. Je voelt je als het ware geholpen in het leven. 

Wanneer dat gevoel of een soortgelijk gevoel ontbreekt op de langere termijn kan er sprake zijn van een onbehagen, een diep verlangen naar iets wat je wil weten of ervaren. Een dergelijk, vaak intens gevoel gaat samen met tijden van verdriet, leegte, niet weten wat te doen om de situatie te veranderen. 


Voor ieder die op zoek is naar antwoorden tot inzichten zijn er velerlei wegen die kunnen bijdragen aan dit overzicht. Het verlangen en de bereidheid tot de ware aard door te dringen staat los van het feit hoe iemand heeft gefunctioneerd of functioneert in het leven. 


Wat iemand ook meedraagt uit het verleden, in woorden of daden heeft te maken met oorzaak en gevolg. Dit is bedoeld om los te laten door middel van inzicht en doorzicht van alle ervaringen tot heden. 

Het doel is om te leren functioneren met een verruimde blik zoals bedoeld vanuit de Geestelijke wereld. Het verleden is bedoeld om de toekomst vanuit het heden met inzicht (opnieuw) vorm te geven!