Medium Jeannette Stuart  -
Numeroscoop 2019
Bereken zelf je persoonlijk jaargetal voor 2019


Basisgetallen
Basisgetallen zijn de getallen 1 t/m 9.
Als een getal hoger is dan 9 wordt deze weer verkleind naar een basisgetal.

Meestergetallen
De meestergetallen zijn de getallen 11, 22, 33
Deze getallen worden nooit verkleind.

Opbouw
Geboortedag + geboortemaand + 2019
Tel deze getallen bij elkaar op.

Voorbeeld
Geboortedatum: 13-08-1950
Jaartal van berekening: 2019
Je geboortejaar wordt vervangen door: 2019 

Berekening
13: 1 + 3 = 4       
08: 0 + 8 = 8                                                                                     
2019: 2 + 0 + 1 + 9 = 12=1+2=3    

Slot berekening: 4 + 8 + 3 = 15=1+5=6
Uitkomst: Persoonlijk jaargetal 2019 in dit voorbeeld = Persoonlijk 6 jaar


Bereken nu zelf jouw persoonlijk jaar! 
Maak bewust gebruik van de energietrillingen die je dit jaar omgeven 
om doelgericht gebruik te leren maken van deze energieën in en om je heen! Betekenissen van de persoonlijke jaren 1 t/m 9, 11, 22, 33

Persoonlijk 1-jaar
Dit jaar staat in het teken van vernieuwingen. Een 1-jaar heeft alles te maken met ideeën uitvoeren en veranderingen doorvoeren. Hierbij is het van belang dat je je grenzen bewaakt zodat je niet te veel hooi op je vork neemt. De energieën geven de mogelijkheid om je los te maken van oude patronen. Kijk heel bewust naar wat zijn tijd heeft gehad en handel daar waar mogelijk en nodig is. Dit jaar mag je vooral aandacht geven aan je omgeving in verband met relaties. Zijn er personen waar je uit gewoonte mee omgaat? Je wordt dit jaar extra gestimuleerd om in alle eerlijkheid naar verbindingen te kijken. Het gaat er vooral om hoe je je voelt hierin zodat duidelijk wordt hoe verbindingen zijn ontstaan. Zijn er beklemmingen aanwezig, dan zul je merken dat je daar op subtiele wijze mee af kunt rekenen. Alles met het oog op het gevoel je vrij te voelen in het hier en nu.   

Persoonlijk 2-jaar
Dit jaar staat in het teken van in alles het evenwicht te (her) vinden. Het is van belang om innerlijke tevredenheid op de voorgrond te plaatsen. De twijfels die aanwezig zijn mag je naast elkaar leggen. Indien je hier bewust mee omgaat zul je merken dat de inzichten snel tot je doordringen. Het maken van keuzen heeft ook de aandacht nodig. Dit kun je versnellen door aandacht te schenken aan je innerlijke stem. Jouw intuïtie staat dit jaar op de voorgrond en kan een enorme ontwikkeling doormaken. Doordat het sociale vlak ruim aan bod komt is het verstandig om genoeg tijd voor jezelf in te plannen. Zodoende kun je gebruikmaken van je innerlijke basis en dit verstevigen en/of specialiseren. Het is een jaar waarin je doelgericht gebruik kunt maken van de kwaliteit om boven een situatie te staan zodat je niet wordt meegesleurd doordat een situatie overheerst en volledig op de voorgrond staat. Een goed jaar om samenwerkingen aan te gaan waar je de ruimte krijgt en/of neemt om je ‘eigenwijsheid’ in te zetten. 

Persoonlijk 3-jaar
Dit jaar staat in het teken van uiting geven van je gevoelsleven. Dit houdt in dat je creatief kunt zijn om datgene wat je werkelijk voelt de aandacht te geven. Hierdoor zul je het rendement ervaren dat wanneer je gehoor geeft aan je inkomende impulsen je je vrijer kunt gaan voelen. Het gaat erom dat je de mogelijkheden aanpakt vanuit je gevoelsbeleving. De angst mag je loslaten wanneer je denkt dat iets geen doorgang kan vinden. Het wordt gestimuleerd om je gevoelens toe te laten en een plekje te geven in je systeem. Hierdoor zul je tevredenheid ervaren op langere termijn. Je financiële situatie vraagt ook om een creatievere aanpak. Kijk goed naar wat je kunt doen om hier versteviging in aan te brengen. Indien je bewust met jezelf (opnieuw) leert omgaan, hoe meer zelfvertrouwen je zult ervaren.
 
Persoonlijk 4-jaar
Dit jaar staat in het teken van regelmaat. Het is van belang om gestructureerd aan een eventueel idee of plan te werken. Je mag ervoor waken dat je energie zich niet op te veel situaties tegelijkertijd gaat richten. Hierdoor loop je een risico om dingen over het hoofd te zien ondanks dat je voelt dat je het wel aan zou kunnen. Je wordt gestimuleerd om bepaalde situaties af te ronden. Welke dat zijn kun je ontdekken door doelgericht te kijken waar je volledig voor wilt gaan. Kijk bewust naar de voorgaande periode die lijkt op de bestaande situatie. Wat speelde daar destijds en wat zou je nu anders kunnen doen? Wanneer een fase een andere aanpak nodig had komt deze terug in een ander jasje. Probeer de rode draad te begrijpen zodat je begrijpt dat alles is verbonden met oorzaak en gevolg.  

Persoonlijk 5-jaar
Dit jaar staat in het teken van jezelf op de juiste plaats zetten. Jouw beweegredenen vragen om aandacht. Wat is voor jou belangrijk en hoe ga je daarmee om? Het gaat er vooral om dat je in duidelijkheid naar jezelf functioneert. Hierdoor ontstaat er een logisch stappenplan om datgene te doen wat je werkelijk wilt doorvoeren. De communicatie is van groot belang. Je krijgt mogelijkheden aangereikt om te laten zien en horen wat je bedoelt. Het kan zijn dat er daadwerkelijk verandering in werk of omgeving gecreëerd kan worden als je dat echt zou willen. De beweegreden hiervoor zijn van groots belang want ook in je huidige situaties kunnen veranderingen plaatsvinden indien je zelf weet wat je echt wilt. Het is van belang de mogelijkheden te benutten die zich aandienen op het moment dat jij er zelf voor kiest in alle vrijheid met het oog op verdere groei.   

Persoonlijk 6-jaar
Dit jaar staat in het teken van je loskoppelen van verwachtingspatronen die anderen je opleggen of die je opgelegd zijn. Het is een jaar waarin alles wat niet bij jou hoort opgelost kan worden. Het gaat erom je grenzen aan te scherpen ook al begrijpen andere mensen niet waarom je dit wilt. Jouw mening mag dit jaar duidelijk worden omdat je hierdoor je persoonlijke groei bevordert. Omdat de 6 een sociaal getal is kan het voorkomen dat het vrij lastig is omdat je ‘meevoelt’ met anderen. Het is dan van belang je af te vragen: help ik mezelf hiermee op langere termijn, doe ik het alleen omdat ik iets zielig vind of omdat ik geen nee durf te zeggen. Wanneer je daadwerkelijk vanuit je eigen basis reageert blijf je trouw aan jezelf. Dat is het grootste geschenk dat je jezelf kunt schenken.  

Persoonlijk 7-jaar
Dit jaar staat in het teken van de innerlijke balans opmaken. Het kan zijn dat er een gevoel van stilstand de kop op steekt maar dat heeft met de energie te maken van de 7. Het vraagt er soms letterlijk om rust te nemen en na te denken over waar je op dit moment staat in je leven. Zijn er aandachtspunten die op de voorgrond treden, bepaal dan voor jezelf wat je hiermee kunt doen. Je wordt gestimuleerd om grondig je innerlijke tevredenheid te vergroten. Als je veranderingen wilt doorvoeren is het verstandig om een duidelijke analyse voor jezelf te maken over wat de basis is van dit gevoel. Stapsgewijs kom je zo tot een formule die je op een later tijdstip praktisch kunt gaan uitwerken. 
 
Persoonlijk 8-jaar
Dit jaar staat in het teken van financiën en daadkracht. Zorg voor een goed overzicht van in- en uitgaven. Een plan of verandering die je een tijdje geleden de aandacht hebt gegeven zou dit jaar in een ander vaarwater kunnen komen. Een actieve houding zal dit jaar zijn vruchten afwerpen indien je de kansen benut die zich aandienen. Wel is het van belang om oorzaak en gevolg goed in de gaten te houden want niet altijd is verandering vooruitgang. Als je je situatie in het heden in de juiste context plaatst zul je gemakkelijk een eventuele stap kunnen maken. Je intuïtie kan je van dienst zijn wanneer je er bewust voor openstaat. Het is een jaar van uitvoering in het bijzonder als je een persoonlijk doel wilt bereiken dat nog niet eerder is verlopen zoals jij het voor ogen had.  

Persoonlijk 9-jaar
Dit jaar staat in het teken van afrondingen. Alle situaties die niet meer voldoen aan je verwachtingen mag je opnieuw bekijken. Maak voor jezelf de balans op en kom tot een definitief besluit. Dit kun je doen door even terug te kijken naar hoe de afgelopen jaren zijn verlopen. Wat waren je wensen, doelen, verwachtingen? Indien je bewust het geheel in je opneemt komen er misschien situaties aan de orde die je niet meer wilt. Zijn er patronen die je wilt doorbreken? Een goed jaar om een nieuwe zienswijze toe te passen vanuit het heden. Ook is het mogelijk dat je heel bewust gebruik leert maken van alle ervaringen uit je leven. Op deze manier kun je alle gebeurtenissen beter een plek geven in je systeem. Het is een goed jaar om bijvoorbeeld iets bij te leren of anderen iets bij te brengen. 

Persoonlijk 11-jaar
Dit jaar staat in het teken van spirituele groei. Het is van belang om te begrijpen dat een 11-energie een hoge energietrilling met zich meedraagt. Dit betekent dat indien men deze energie in goede banen leidt er een enorme groei vanbinnen kan ontstaan. Wat dat voor jou persoonlijk inhoudt valt en staat door aan inkomende impulsen, dromen en voorgevoelens aandacht te schenken. Dit zijn tekens om je te helpen een weg te vinden die je hier beter mee om kan leren gaan. Als men ervoor openstaat natuurlijk, want niks moet en iedereen beslist dat uiteindelijk zelf. Het is in die zin een jaar van extra stimulans om de menselijke kwaliteiten wat betreft de intuïtie te vergroten, te optimaliseren, zodat het een blijvende waarde kan zijn voor de volgende fase.  

Persoonlijk 22-jaar
Dit jaar staat in het teken van aan je innerlijke beweegredenen gehoor geven. Ook de 22-energie heeft een hoge energietrilling die je met de ‘juiste’ sturing hoog in kan zetten. Het gaat er in feite om het geleerde wat betreft je eventuele twijfelgedachten te structureren. Het opbouwen van een stevig fundament omdat je bepaalde situaties al eerder hebt mogen ervaren. Als je bewust omgaat in gedachten door welke wegen je in het heden bent aangekomen word je minder snel omgeleid door de mening van anderen. Het gevolg daarvan is dat je doelgericht je weg kunt vervolgen omdat je de situatie beter kunt overzien.  

Persoonlijk 33-jaar
Dit jaar staat in het teken van schoon schip maken in alles wat je voelt dat zijn tijd heeft gehad. Een 33-energie heeft de hoogste energietrilling en staat voor eerlijkheid. Je wordt gestimuleerd om je creativiteit aan te wenden in elke situatie die zich voordoet. Vooral de creativiteit in je denkstructuren. Wees flexibel en durf voor je mening uit te komen. Dit jaar is het mogelijk om je grenzen te vernieuwen wat betreft het toelaten wat je diep vanbinnen wilt. Je kunt het inzicht krijgen over je persoonlijk functioneren zodat je direct weet wat je volgende stap kan zijn. Het zou kunnen voorkomen dat anderen niet meteen begrijpen wat je bedoelt maar door je inlevingsvermogen kun je daar direct nadere uitleg over geven. Dit is stap 14 uit het boek 
Helderzien in 16 stappen