Medium Jeannette Stuart  -
Vermissingszaken 

Er kan contact met Jeannette worden opgenomen i.v.m. vermissingszaken. Met hart en ziel zal zij indien mogelijk "meekijken" via haar gaven of zij eventueel voor u en uw naasten iets kan betekenen

i.v.m. haar gaven en uit ervaring geeft zij de voorkeur dit gesprek plaats te laten vinden in het bijzijn van de contactpersoon die het onderzoek leidt/ Recherche.

Bij aanvang van contact zal zij áltijd een specifieke  persoonsbeschrijving geven op basis van geboortedatum/naam gekoppeld aan de energie van de betreffende persoon voor herkenning uwer zijde en bepaling van sterkte betreft eventuele doorgevingen. Dit uiteraard zonder verdere informatie vooraf. 

Ondanks haar  liefde om u hulp te bieden is het noodzakelijk direct bij deze te vermelden dat zij puur afhankelijk is van haar gaven. Hierdoor kan zij van te voren nooit een belofte of toezegging geven in hetgeen ze wel of niet doorkrijgt betreft inhoudelijke informatie omtrent een vermissing... 

Dit alles heeft te maken met haar intense gevoeligheid, haar voelbare betrokkenheid, verwachtingspatronen en eventuele drukgevoelens. Daarnaast heeft het ook te maken met de energie van betreffende persoon en/of van  buitenaf welke wel kenbaar wordt gemaakt via onder andere haar systeem tijdens het  gesprek. 

Wat Jeannette wel kan toezeggen is dat ze zich volledig zal inzetten als het haar mogelijk wordt gemaakt te mogen en kunnen helpen zoals in bovenstaande uitleg beschreven.

Tot slot
Überhaupt is haar rechtvaardigheidsgevoel enorm groot waardoor zij ten alle tijden haar spirituele drive in alle opzichten uitermate sterk zal inzetten. 

Uiteraard geheel kosteloos.
Voor overleg kunt u contact opnemen met Jeannette Stuart.