Medium Jeannette Stuart  -
Mijn naam is Jeannette Stuart, geboren in Duitsland op 1 oktober 1971. Op jonge leeftijd was ik al gevoelig voor alles in en om me heen. De omgeving was voor mij een enorme drukte omdat ik haarfijn kon aanvoelen wat er zoal speelde bij de mensen. Het contact met overleden mensen en dieren waren mij niet vreemd. De emoties kwamen direct bij me binnen en ik werd hierdoor onbewust overspoeld met informatie van anderen.

De gevoeligheid was door de opeenstapeling van ervaringen en gebeurtenissen volledig op de voorgrond van mijn leven. Hierdoor ging ik op zoek om inzichten te krijgen over de werking en betekenissen van de "ongeziene energieën" en verdiepte me onder andere in de wereld van de Geest, de parapsychologie en de psychologie.

In de jaren tachtig ben ik me bewust geworden van mijn paragnostisch/mediamiek waarnemingsvermogen. Waarnemen is het bewust openstellen om indrukken te kunnen ontvangen vanuit de Geestelijke en stoffelijke wereld via helderzien, helderweten, heldervoelen, helderhoren, helderruiken en/of helderproeven. Dit heb ik in de loop der jaren doelgericht ontwikkeld door zelfwerkzaamheid, trainingen en alternatieve scholing. Ik ben gediplomeerd in tarot, counseling/gesprekstherapie, kleurentherapie, klinische psychologie, (para) psychologie, en numerologie.

De afgelopen jaren heb ik me gespecialiseerd in de numerologie. Numerologie is de leer van getallen volgens de wet van wiskundig filosoof Pythagoras (567 voor Christus). Volgens deze wet/studie bestaat alles uit getallen en heeft ieder getal een unieke energietrilling van betekenis. Mijn specialisatie bestaat uit het afstemmen en vertalen van (deze) energietrilling. Sinds 1999 ben ik professioneel werkzaam in de alternatieve sector middels praktijkvoering en deelname aan paranormaalbeurzen.

Door alle ervaringen heen ben ik op een punt in mijn leven gekomen dat ik me volledig bewust ben van mijn waarnemingsvermogen, en trans mediumschap, om indrukken te kunnen ontvangen vanuit de Geestelijke en stoffelijke wereld en onafgebroken verbonden ben met deze energieën. Het is voor mij juist daarom een onnatuurlijke en onmogelijke opgave om in het dagelijkse leven niet te voelen wat er in en om me heen gebeurt. In alles wat ik doe zit namelijk altijd automatisch die verbondenheid verweven.